images\ivar\laboratorij\details\porusitev.jpg

Porušitvene preiskave

V ljubljanskem in mariborskem laboratoriju izvajamo več vrst porušitvenih preiskav na osnovnih materialih, stalnih spojih ter izdelava tehnologij varjenja z visoko usposobljenim osebjem in sodobno ter kalibrirano opremo.

Dejavnosti laboratorija:

-mehanske preiskave materialov in   stalnih spojev,
-metalografske preiskave,
-kemične preiskave,
-diagnosticiranje poškodb strojnih   elementov,
-izdelava tehnologije reparature in pomoč pri izbiri tehnologije s področja varjenja, spajkanja in spajanja,
-izvedba raziskav osnovnih in dodajnih materialov.
-Izvajamo različne vrste porušitvenih preiskav osnovnih materialov, zvarov in ostalih stalnih spojev z namenom določevanja kvalitete in ugotavljanja skladnosti materialov.

Izvajamo mehanske preiskave kovinskih in nekovinskih materialov, kamor sodijo natezni preskus (do 400 kN), meritve trdote po Vickersu (HV 5 - HV 30), preskušanje udarne žilavosti (do 300 kJ), upogibni preskus, prelomni preskus, luščilni preskus, preskus širjenja cevi, preskušanje verig, preskušanje betonskega jekla, pletenic, obes, kemična analiza,... Metalografske preiskave zajemajo makroskopske in mikroskopske preiskave, oceno velikosti kristalnih zrn, ocena vsebnosti nekovinskih vključkov, ocena porazdelitve grafita v materialu in ocena deleža mikrostrukturnih sestavin v materialu.

Na podlagi preskušanj izdajamo mnenja in ocene stanja materialov.

Prednost pred konkurenco nam daje povezava z lastnim priglašenim organom, laboratorijem za NDT in lastno mehansko pripravo vzorcev.


Kontakt:

LJUBLJANA

Borut Zorc

tel.: 041 261 229

e-mail: borut.zorc@i-var.si

MARIBOR

Nataša Novak

tel.: 031 583 083

e-mail: natasa.novak@i-var.si

Kontakt

  • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.

  • Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

  • dummy+386 1 28 09 400 

  • dummy info@i-var.si

E-novice

Vpišite se z emailom in posredovali vam bomo več informacij

© Copyright I-var 2024.

Search