Tlačna oprema

Institut za varilstvo d.o.o. vam s svojimi izkušnjami in strokovnjaki nudi podporo na področju tlačne opreme in opreme pod tlakom. Kot priglašeni organ EU (ID št. NB 2042) izvajamo ugotavljanje skladnosti in certificiranje tlačne opreme.

Naše storitve:

 • kategorizacija tlačne opreme, pregled analize nevarnosti in tveganj;
 • razumevanje direktiv, smernic in standardov,
 • postopki ugotavljanja skladnosti in CE označevanje;
 • pregled tehnične dokumentacije po zahtevah produktnih standardov in direktiv;
 • nadzor energetskih postrojenj;
 • nadzor nad popravili in/ali rekonstrukcijami opreme pod tlakom;
 • postopkih legalizacije (starejše) opreme pod tlakom s pomanjkljivo ali brez tehnične dokumentacije.

V letu 2016 je prišla v veljavo nova Direktiva o tlačni opremi 2014/68/EU za načrtovanje, proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti tlačne opreme, za katere je največji delovni tlak (PS) večji od 0,5 bara. Tako se z dne 19.7.2016  razveljavi predhodna Direktiva o tlačni opremi 97/23/ES. V nacionalni zakonodaji je sprejet Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS št. 66/16, 59/18 in 10/21).

Proizvajalec tlačne opreme mora analizirati nevarnosti in tveganja pri proizvodnji tlačne opreme. Tlačna oprema mora biti načrtovana, izdelana in preverjena, po potrebi pa tudi opremljena in nameščena tako, da je zagotovljena njena varnost, ko se izroči v uporabo v skladu z navodili proizvajalca ali v smiselno predvidljivih okoliščinah.

Proizvajalec mora razen nekaterih izjem označiti vsako enoto tlačne opreme ali sklopa z oznako CE in priloži EU izjavo o skladnosti preden je dana na trg. Tako proizvajalec dokaže izpolnjevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge I Direktive 2014/68/EU. V primeru, da je tlačna oprema kategorizirana višje od I. razreda, je v oceni skladnosti tlačne opreme vključen priglašeni organ.

Postopki ugotavljanja skladnosti in naša pooblastila so opisana v certifikacijski shemi, kje je dostopna spodaj.

Kontakt

 • INSTITUT ZA VARILSTVO D.O.O.

 • Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

 • dummy+386 1 28 09 400 

 • dummy info@i-var.si

E-novice

Vpišite se z emailom in posredovali vam bomo več informacij

© Copyright I-var 2024.

Search